En rinnande vattenkran, vattenförbrukningen ingår i energikartläggningen.

Energikartläggning

Vi tydliggör för er var energin tar vägen i er fastighet och hur man kan sänka energikostnaderna. Vi är ett auktoriserat energikartläggningsföretag med certiferade energikartläggare. Vi åtar oss uppdrag för stora koncerner och företag samt bostadsrättföreningar i Göteborg, Stockholm, Malmö och andra städer.

Hem » Energitjänster » Energikartläggning

Våra energikonsulter kartlägger er energianvändning

Att genomföra en energikartläggning är ett bra och effektivt sätt att förstå hur energin används i ditt företag eller din fastighet och var det är mest kostnadseffekktivt att arbeta med åtgärder. Med oss på Majornas Energi & Miljökonsult AB får du en tydlig och detaljerad bild över energianvändningen och var potential finns för förbättringar. På så sätt kan energianvändningen minskas och därmed minskas kostnader för fastighetsägaren men även miljöpåverkan minskas.

Våra arbetsområden är primärt Göteborg och området runtomkring i Västra Götaland, Borås till Jönköping, Mälardalen runt Västerås, Västervik, Norrköping, Nyköping och Stockholm. Vi är även i aktiva i Skånes större städer som exempelvis Malmö, Helsingborg samt Trelleborg.

Vad är en energikartläggning?

En energikartlänning är en systematisk process där man analyserar och identifierar hur och var energi används inom en organisation, en byggnad eller en industriell process. Syftet med energikartläggningen är att upptäcka möjligheter till energibesparingar och att förbättra energieffektiviteten. Vi på MEMAB har lång erfarenhet av att kartlägga energianvändningen i större företag och koncerner samt bostadsrättsföreningar.

Processen att göra en energikartläggning involverar vanligtvis följande steg:

  • Insamling av data: Det första steget är att samla in all relevant information om energianvändningen, inklusive räkningar, mätdata, utrustningsspecifikationer och andra datakällor.
  • Analys: Efter att ha samlat in datan analyseras den för att förstå var, när och hur energin används.
    Identifiering av besparingsmöjligheter: Med hjälp av den insamlade och analyserade datan identifieras potentiella åtgärder eller förändringar som kan leda till energibesparingar.
  • Prioritering: Baserat på potentialen för energibesparing, kostnaderna för genomförande och andra faktorer, prioriteras de identifierade åtgärderna.
  • Implementering: Efter prioritering genomförs de valda åtgärderna.
  • Uppföljning: Efter att åtgärderna har genomförts följs resultaten upp för att säkerställa att de önskade besparingarna har uppnåtts och för att identifiera eventuella ytterligare förbättringsmöjligheter.

Energikartläggningar kan variera i omfattning och detaljrikedom beroende på den specifika byggnaden, organisationen eller processen som kartläggs.

Hur går en energikartläggning till?

En energiexpert kommer och fastställer vad som skall göras i just ert fall. Omfattningen av energikartläggningen beror på om det är en enstaka byggnad eller en hel koncern med många kontor och olika typer av verksamhet.

Vi sammanställer sedan en rapport där vi analyserat all energianvändning, och fördelar den på uppvärmning, varmvatten, ventilation och fastighetsel samt annan energianvändning som är relevant.

Resultatet av energikartläggningen inkluderar vilka åtgärder som är lämpliga och lönsamma, återbetalningstid för åtgärderna, hur man optimerar energianvändningen och tillståndet i ditt tekniska system.

Vi arbetar efter internationell standard och har certifierade energikartläggare som håller i projektet, stort eller litet.

Vad innehåller energikartläggningen?

En energikartläggning innehåller tre viktiga delar, nämligen energibalans, åtgärdsförslag samt beslutsunderlag.

Vilka regler gäller för företag?

Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Läs mer om det här!
Våra certifierade energiexperter kan hjälpa ert företag med kvalificerade energikartläggningar.

Vad kostar en energikartläggning?

Det varierar i pris beroende på omfattning och utförande. Be om offert här!

En rinnande vattenkran, vattenförbrukningen ingår i energikartläggningen.

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter