Energitjänster

Hem » Energitjänster
Logo Eneff visar att Memab är ett auktoriserat företag inom energieffektivisering

Sänk energianvändning & minska driftskostnader

Energikartläggning

Våra energiexperter är certifierade och har lång erfarenhet av energieffektiviseringsarbete. Genom energikartläggning ser våra experter över byggnaden och verksamhetens samtliga delar såsom klimatskal, installationer och andra kostnadsdrivande parametrar. Vi analyserar sedan energianvändningen och hur den fördelar sig.

Utifrån underlaget ger vi er därefter förslag på vilka energibesparande åtgärder ni kan vidta för att spara kostnader och energi och därmed få en fulländad energieffektivisering.

Läs mer om energikartläggning

Professionell energieffektivisering

Driftoptimering & energioptimering

Våra erfarna och kompetenta experter hjälper fastighetsägare att få bättre överblick över fastighetens energianvändning och sänka energikostnader. Med oss som samarbetspartner får du regelbunden tillsyn, löpande uppföljning samt avstämningsmöten där vi diskuterar åtgärder för energi- och driftsoptimering.

Vi är bland de första företagen i Sverige som är auktoriserade för Tekniks förvaltning -Energi, som är det avtalsmässiga begreppet. Vi arbetar fabrikatsoberoende med digitala fastighetsövervakningssystem och energieffektivisering och kan bidra med stöd och rådgivning även i upphandlingar och underhållsplanering.

Vi besöker gärna fastigheten och går igenom anläggningen för att komma med anpassad offert för just era ändamål.

Läs mer om driftoptimering

Vilken energiklass har din fastighet?

Energideklaration

Energideklarationen ger dig som fastighetsägare tips på kostnadseffektiva åtgärder för att energieffektivisera och sänka driftskostnaderna. På så sätt höjs även fastighetens värde. Bra för plånboken och bra för miljön. 

Våra certifierade energiexperter ser till att energibesiktning genomförs effektivt på plats och rapporterar sedan till Boverket och er. Hur lång tid energibesiktningen tar beror på fastighetens storlek. Energideklarationen ska vara en enkel process för er. 

Anlita oss för att göra er energideklaration!

Läs mer om energideklaration
Flödesmätning vid en OVK-besiktning

Kontrollera fastighetens ventilation

OVK-besiktning

Alla byggnader utom en- och tvåfamiljshus ska enligt lag göra regelbunden OVK. Målet med obligatorisk ventilationskontroll är att säkerställa ventilationssystems funktion och att det uppfyller verksamhetens krav. Vid en OVK-besiktning kontrolleras med hjälp av mätinstrument att fastighetens ventilationssystem fungerar som tänkt samt att luftflöden är tillräckligt starka och blåser åt rätt håll.

Syftet med OVK-besiktning är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat och visa att ventilationssystemet är i fungerande skick, men även ge fastighetsägaren råd för energieffektivisering och på så sätt kunna minska onödiga energikostnader.

Läs mer om OVK-besiktning

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter