Vi energieffektiviserar…

Sänk era driftskostnader med hjälp av oss.

Vi utgår primärt från Göteborg men hjälper även BRF och fastighetsägare med uppdrag i Stockholm, Malmö och andra städer i Syd- och Mellansverige.

Offertförfrågan Kontakt

För en hållbar framtid

Konsultation inom energioptimering & miljö

Vi vill medverka i samhällets klimatomställning och bidra till en hållbar framtid genom lönsam energieffektivisering. Vi erbjuder våra kunder konsultation inom energi & miljö men även energideklarationer och avancerade energiberäkningar för fastighetsägare som skall bygga om eller renovera. Som fastighetsägare och BRF får man snabbt upp ögonen för kostnadsbesparingar, vikten av energieffektivitet samt klimatomställningen, då kan vi hjälpa er med att ställa om, optimera energianvändningen och spara pengar.

Vi arbetar primärt utifrån Göteborgsregionen men besöker regelbundet både Skåne och Stockholmsregionen samt andra orter i större delen av syd och mellan Sverige.

Läs mer om oss
Logo Eneff visar att Memab är ett auktoriserat företag inom energieffektivisering

Sänk energianvändning & minska driftskostnader

Energikartläggning

Våra energiexperter är certifierade och har lång erfarenhet av energieffektiviseringsarbete. Genom energikartläggning ser våra experter över byggnaden och verksamhetens samtliga delar som klimatskal, installationer och andra kostnadsdrivande parametrar och analyserar energianvändningen och hur den fördelar sig. Utifrån underlaget ger vi er förslag på vilka energibesparande åtgärder ni kan vidta för att spara kostnader och energi och därmed få en fulländad energieffektivisering.

Läs mer om energikartläggning

Professionell energieffektivisering

Driftoptimering & energioptimering

Våra erfarna och kompetenta experter kan erbjuda dig som fastighetsägare ett stort stöd för att få bättre överblick över fastighetens energianvändning men även sänka energikostnader. Med oss som samarbetspartner erbjuder vi adekvat och regelbunden tillsyn, löpande uppföljning samt avstämningsmöten där vi diskuterar åtgärder för energi och driftsoptimering.

Vi hör till de första företagen i landet som är auktoriserade för Tekniks förvaltning -Energi, som är det avtalsmässiga begreppet. Vi arbetar fabrikatsoberoende med digitala fastighetsövervakningssystem och energieffektivisering och kan på så sätt bidra med stöd och rådgivning även i upphandlingar samt underhållsplanering.

Vi besöker gärna fastigheten och går igenom anläggningen för att komma med anpassad offert för just era ändamål.

Läs mer om driftoptimering

Vilken energiklass har din fastighet?

Låt oss göra energideklaration

Energideklarationen ger dig tips på kostnadseffektiva åtgärder för att sänka driftskostnaderna, energieffektivisera och på så sätt höja fastighetensvärde.

Våra certifierade energiexperter ser till att energibesiktning genomförs effektivt på plats och rapporterar till Boverket och er. Hur lång tid energibesiktningen tar beror på fastighetens storlek. Energideklarationen ska vara en enkel process för er.

Klicka här för att fylla i offertformuläret!

Läs mer om energideklaration

Kontrollera fastighetens ventilation

OVK-besiktning

Alla byggnader utom en- och tvåfamiljshus ska enligt lag göra regelbunden OVK. Målet med obligatorisk ventilationskontroll är att säkerställa ventilationssystems funktion och att det uppfyller verksamhetens krav.

Vid en OVK-besiktning kontrolleras att fastighetens ventilationssystem fungerar som ursprungligen tänkt, att luftflöden är tillräckligt starka och blåser åt rätt håll. Besiktningsmannen har ett flertal mätinstrument till förogande.

Syftet med OVK-besiktning är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat, bevisa att ventilationssystemt är i fungerande skick men även ge fastighetsägaren råd för energieffektivisering och på så sätt kunna minska onödiga energikostnader.

Läs mer om OVK-besiktning
Flödesmätning vid en OVK-besiktning

Våra tjänster
– allt inom energieffektivisering

Vår expertis
– allt inom energieffektivisering

Logo Eneff visar att Memab är ett auktoriserat företag inom energieffektivisering

MEMAB är medlemmar i Eneff

Detta innebär bl.a. att:

  • Vi informerar våra uppdragsgivare om den mest energieffektiva lösningen i varje situation.
  • Vi kontinuerligt fortbildar vår personal i ny energieffektiv teknik.
  • Vi presenterar våra ekonomiska kalkyler ur ett livscykelperspektiv.
  • Vi arbetar efter standarder och med program som är etablerade i branschen
  • Vi kvalitetssäkrar våra leveranser
Gå till Eneffs webbplats

Vi är en del av PHM Group

Vi är en PHM-partner – en del av PHM Group. PHM Group är en nordeuropeisk koncern inom fastighetsservice med uppgift att ta hand om människor genom att sköta om deras boendemiljö. PHM Group består av branschens bästa bolag med samma värderingar och motiv: företagaranda och en ansvarsfull och pålitlig verksamhet. Med PHM behöver du inte välja mellan den trygga lokala eller den stora nordiska aktören. Hos oss får du det bästa av båda!

Tillsammans med våra systerbolag inom koncernen kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning!

Läs mer om PHM Group