Nytt EU-direktiv om energieffektivisering

En bild tagen med värmekamera visar energiförluster i en stad.

Upptäck hur det nya EU-direktivet om energieffektivisering, som trädde i kraft i oktober 2023, kan påverka ert företag eller er bostadsrättsförening!

De svenska myndigheterna är i dagsläget inte helt klara med detaljregleringen av hur kraven ska formuleras, men de stora dragen är fastställda och det är EU-direktiven som ska följas. I Sverige breddas definitionen av vilka som räknas som “stora företag” så att den omfattar många fler mindre företag och bostadsrättsföreningar. Förändringen beror på att bedömningen ska baseras på energiförbrukning, oavsett antal anställda eller omsättning.

Fastighetsägare som påverkas bör agera i tid

Om er totala energianvändning i överstiger 2,8 GWh (2 800 000 kWh) årligen – en siffra som många medelstora fastighetsägare enkelt når upp till – är det dags att agera. För att följa lagen måste ni låta en certifierad energikartläggare utföra en energikartläggning . Om ni omfattas av regeln måste den första energikartläggningen vara genomförd senast den 11 oktober 2026.

Energikartläggningen omfattar all förbrukning som är relaterad till er fastighet

Energikartläggningen ska omfatta både byggnadsenergin (som anges i energideklarationen) och verksamhetselen, dvs el till exempelvis tvättstugor, bränsle till grönyteskötsel och snöröjning samt transporter. Syftet är att synliggöra de största klimatutsläppskällorna och identifiera lämpliga åtgärder för att minska dessa.

Förutom att ni säkerställa att ni följer lagkraven är en energikartläggning alltså också ett mycket värdefullt instrument för att se hur ni kan påverka och sänka er energiförbrukning, något vi på Memab också kan hjälpa er med.

Vänta inte för länge med att planera för denna viktiga förändring. Se till att ert företag eller bostadsrättsförening inte bara är lagligt följsam, utan också står på frontlinjen för energieffektivitet och hållbarhet.

Kontakta oss för expertis och stöd i denna omställningsprocess!

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter