Investerar ni för klimatet?

Den ökande globala temperaturen, extremväderhändelser, issmältning och hotet om stigande havsnivåer påverkar ekosystem, människors livsstil och samhällen världen över. 

Människors medvetenhet om behovet av att minska utsläpp och övergå till hållbara energikällor har ökat, och klimatfrågan ses nu som en central komponent för att säkra en hållbar och trygg framtid för kommande generationer, men omställningen behövs skyndas på.

I samarbete med EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU går Naturvårdsverket ut med deras satsning Klimatklivet som utgör ett investeringsstöd för fysiska satsningar inom fossilfri framtidsteknik och den gröna omställningen. Ansökan om investeringsstödet kan sökas från företag, kommuner, regioner och organisationer över hela Sverige.

Gå vidare till ansökan här.

-Eller Kontakta oss så hjälper vi dig.

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter