Skattereduktion vid installering av grön teknik

Vet du om att du kan få skattereduktion vid installering av grön teknik?

Vid installering av grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden av arbete och material. Det omfattar installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Det fungerar likt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Avdraget ges direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Därefter är det företaget som begär utbetalning från Skatteverket.

Läs mer om villkoren och hur det fungerar här!

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter