Underhållsplan: En synergi av Underhållsplanering och Energikartläggning

Flera fastighetsägare står idag inför utmaningen att finna en balans mellan underhållsbehov, driftskostnader och kraven på nyinvesteringar.

Sedan 2023 har vi samarbetat med Sustend AB i att leverera gröna underhållsplaner. I dessa kombineras underhållsåtgärder med potentiella besparingar i energieffektivisering. Intresset för de gröna underhållsplanerna har varit stort, vilket bl.a. kan tänkas bero på att resultatet av denna inventering utgör en beslutsgrund för fastighetsägare att optimera värdet på sina fastigheter.

Låt oss illustrera detta med ett konkret exempel:

Genom inventering av de fem senaste fastigheterna med fokus på både underhåll och energi har vi, tillsammans med byggkonsulterna på Sustend AB, identifierat en energibesparingspotential på över 582 MWh fjärrvärme och el. Detta resulterar inte bara i en årlig minskning av CO2-utsläppen med 30,5 ton, utan genererar också betydande ekonomiska fördelar.

Det mest imponerande är att avkastningen på investerat kapital varierar mellan 5 till 20%, vilket överträffar de flesta räntor idag.

Visst låter det intressant? 
-Hör av dig om du vill veta mer!

E-post: info@memab.com
Telefon: 031-12 75 70

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter