Elåret 2023

Under 2023 var elpriserna i Sverige markant lägre än året innan, men prissvängningarna var trots det historiskt sett större. Det förekom höga priser både i början och slutet av året, men lägre priser under mellanliggande perioder. Den totala elbalansen för 2023 visar en minskning i både elproduktion och elanvändning i Sverige, samtidigt som nettoexporten av el också minskade. Energiföretagen har nu kommit ut med statistik som sammanfattar prisutvecklingen av elåret 2023.

  • Prisutvecklingen det senaste året:

– September bjöd på låga elpriser runt om i landet vilket bl.a. berodde på perioder av kraftiga vindar men också ett varmare klimat.
– Vi såg ca 400 timmar med negativa priser under året vilket motsvarar ungefär 5% av alla årets timmar.
– Årsgenomsnitt för referenspriset på den nordiska elmarknaden låg på 64 öre/kWh, en minskning med 55% jämfört med 2022.

  • Några av faktorerna bakom prisutvecklingen:

– Lägre gaspriser på kontinenten.
– Minskad energianvändning och ökad tillgänglighet i fransk kärnkraft är något som dämpat de europeiska elpriserna.
– Bättre förutsättningar för vatten- och vindkraft i Norden och Sverige.

  • Prisskillnader inom Sverige:

– Malmö (elområde 4) hade i genomsnitt högre elpriser än de andra tre elområdena i landet.
– Månadsgenomsnitt för referenspriset varierade mellan 16 öre/kWh i september och 102 öre/kWh i januari.

  • Jämförelse med Tyskland där priserna var ca 70% högre än i norden:

– Det genomsnittliga priset i Tyskland motsvarade 109 öre /kWh medan det i norden låg på 65 öre/kWh.
– Större variation i priserna i Tyskland på grund av hög andel sol- och vindkraft. Högsta priset under året var 598 öre/kWh och det lägsta -570 öre/kWh.

– Referenspriset i Tyskland var negativt under 300 timmar i jämförelse med Sveriges 400 timmar och nordens 240 timmar.

  • Elproduktionen i Sverige 2023 jämfört med 2022:

– Vattenkraft minskade med 5% till 65,8 TWh.
– Kärnkraften sjönk med 7% till 46,7 TWh.
– Övrig värmekraft minskade med 14% till 13,2 TWh.
– Minskning delvis på grund av lägre elpriser och bränslebrist.

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter