Avslutande rapportering av Energikartläggning

Energimyndigheten meddelar:

Från och med den 8 januari 2024 är det möjligt att börja slutföra EKL-rapporteringen för de företag som har valt att genomföra den detaljerade kartläggningen i olika faser. Rapporten måste vara inlämnad senast den 31 mars 2024.

Vänligen notera:

  • Se till att uppdatera kontaktinformationen på Mina sidor.
  • När du ska genomföra delrapporteringen, gå in under “Pågående ärende” på Mina sidor. Skapa inte ett nytt ärende.
  • Det kan vara nödvändigt att uppdatera dina behörigheter.

Följ Energimyndighetens hemsida för att genomföra slutrapporteringen med start från 8 januari 2024.

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter