Öka energieffektiviseringstakten!

För några dagar sedan släppte IEA den årliga rapporten World Energy Outlook 2023. Analysen betonar att elbilar och förnybar energi minskar klimatutsläppen, men mer måste göras för att nå 1,5 graders målet.

En kraftig ökning av elbilar och förnybar energi är på väg att leda till minskade klimatutsläpp under detta årtionde. Trots detta krävs det ännu mer kraftfulla och snabba åtgärder för att nå målet på 1,5 graders uppvärmning. Detta fastslår International Energy Agency (IEA) i årets World Energy Outlook-rapport (WEO). Rapporten, som baseras på objektiv data och analys, publiceras årligen och presenterar flera olika scenarier för framtidens energivärld och dess påverkan på energisäkerhet, klimatomställning och ekonomisk utveckling.

IEA presenterar i årets rapport en fempunktslista med åtgärder som bör vidtas inför klimattoppmötet i Dubai i slutet av november:

  • Trippel utbyggnad av förnybar energi.
  • Dubbla insatserna för energieffektivisering.
  • Minska utsläppen av växthusgasen metan från produktionen av fossila bränslen.
  • Ekonomiskt stödja utvecklingsländer för att öka användningen av fossilfri och ren energi.
  • Trappa ner användningen av fossila bränslen.

Enligt World Energy Outlook 2023, “De viktigaste åtgärderna som krävs för att vända utsläppskurvan nedåt fram till 2030 är allmänt kända och i de flesta fall mycket kostnadseffektiva. En tredubbling av kapaciteten för förnybar energi, en fördubbling av energieffektivitetsförbättringarna till 4 % per år, ökad elektrifiering och minskade metanutsläpp från fossila bränslen ger tillsammans mer än 80 % av de utsläppsminskningar som krävs fram till 2030 för att energisektorn ska kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.”

En av de mest avgörande åtgärderna för att vända utsläppskurvan före 2030 är energieffektivisering.

Läs hela rapporten här.

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter