“Världen är i början av slutet på användningen av olja, gas och kol”

“Världen är i början av slutet på användningen av olja, gas och kol”. Slutsatsen kommer från chefen för internationella energimyndigheten, IEA, Fatih Birol som tidningen Financial Times rapporterar om. 

Analysen grundas i den snabba ökningen av elbilar i Kina som i sin tur beräknas minska landets konsumtion av olja. IEA skriver också om att man ser strukturella förändringar i Kinas energianvändning. Likväl ser man ett trendbrott i den intensiva tillväxten av förnybara energikällor. I förra årets rapport skrev man bl.a. om hur efterfrågan på bränslen skulle peaka år 2030,  men med detta sagt tidigarelägger man nu prognosen med anledning av att sol-, vind- och kärnkraft ökat snabbare.

Orsaken till den snabba ökningen tros bero på den eskalerande klimatkrisen men också energikrisen i spåren av Ukrinakriget som skyndat på energiomställningen med tio år skriver tidningen The economist. IEA menar dock på att det behövs större investeringar för att snabba på omställningen såvida vi vill undvika en två grader varmare värld.

IEA:s årliga energirapport publiceras i sin helhet senare i oktober. Läs mer om det som hittils rapporterats av IEA här

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter