Category Archives: General

Avslutande rapportering av Energikartläggning

Energimyndigheten meddelar: Från och med den 8 januari 2024 är det möjligt att börja slutföra...

Öka energieffektiviseringstakten!

För några dagar sedan släppte IEA den årliga rapporten World Energy Outlook 2023. Analysen betonar...

Håll nere dina kostnader genom att byta termostater

Vet du om att du bör byta elementets termostat vart femtonde år? Ibland krävs det...

September bjöd på låga elpriser

Man talade för att augustis elpriser var låga men septembers elpriser blev ännu lägre i...

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

Boverket har inkommit med förslag om deras föreskrifter gällande allmänna råd om energdeklarationer för byggnader...

“Världen är i början av slutet på användningen av olja, gas och kol”

“Världen är i början av slutet på användningen av olja, gas och kol”. Slutsatsen kommer...

Underhåller du din fastighets undercentral?

Sällan har du behövt oroa dig för din fastighets undercentral, den bara finns där: driftsäker,...

Är det läge att investera i solceller?

Under de senaste åren har efterfrågan på solceller ökat markant och en solcellsinvestering har blivit...

Allt fler vittnar om kraftiga prishöjningar på fjärrvärme

Förra året kunde vi se en elprischock nu meddelar bl.a. Sveriges radio att vi kan...

Nu är det dags att planera vinterns radonmätning!

Radon är en naturlig men farlig ädelgas som varken luktar eller syns, men som är...

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter